ENGLISH VERSION [wersja polska poniżej]

FRIDAY 19:00 – beginners, semi professionals, seniors, taksim
SATURDAY 19:00 – professionals, groups/duos, tabla solo

1. Descriptions for levels:
BEGINNERS – amateurs,  do not earn  money on oriental dance, do not dance gigs and commercial shows, do not teach classes or workshops, starting their adventure with competitions

SEMI PRO – dancers with experience, often participate in competitions or dance commercially, do not teach any classes or dance workshops

PROFESSIONAL – Professional dancers, teachers, master teachers, workshop teachers, professional commercial performers

One participant may choose only one level category  – f.e. you cannot dance at the same time as a semi-professional and professional. You can combine those categories with any other categories with open level: TABLA and TAKSIM.

SENIOR – 45+ girls 🙂 Participants senior category can also choose to participate in other categories of solo: beginners, semi-pro, pro, tabla, taksim.

TABLA SOLO – drum solo (Darbouka). Other techniques are allowed eg. Samba, tribal fusion, etc. but must not exceed 30% of the choreography. Acceptable props: saggats, darbouka, tambourine etc. Notice: there is only one level in this category – OPEN.

TAKSIM – for this category you do not prepare any choreography. You will only improvise to organizer taksim music (f.ex. accordeon, ney, kanoun, oud etc). The amount of improvisations will be provided by organizer 2 weeks prior festival date, and it depends on amount of participants. Notice: there is only one level in this category – OPEN.

GROUP / DUOS – two or more dancers

2. The division into styles:
RAKS SHARKI – oriental, mejanse, modern baladi, lyrical song, tarab, classical songs, golden era, (including small fragments of folklores, tabla solo, dance with veil) Please wear costume referring to the style.

FOLKLORE – Saidi, traditional baladi, shaabi, Eskandarani, Bambuti, Siwa, nubian, ghawazee, haggala, fellahi, Tanoura, Moroccan chobi, Tunisian, Algerian, Dabke, Iraqi, khaleegy, Bandari, persian, turkish Roma, etc. Please wear costume referring to the style. Acceptable folklore props: Assaya, Melaya, tambourine, scarves, stage daggers etc.

SHOW / FUSION / PROPS – fantasy bellydance, fusion with other styles: Samba, salsa, rumba, tango, gymnastics, mahraganat (modern fusions) etc. The elements of other techniques shall not be more than approx. 30% of the choreography. Props: veils, fan veils, veil poi, swords, wings, fans, candle holders / lanterns (only with artificial LED candles !!!) etc. Please wear costume referring to the style

OPEN – for beginners and seniors  – all styles and props allowed within one category.

TABLA SOLO – drum solo (Darbouka). Other techniques are allowed eg. Samba, tribal fusion, etc. but must not exceed 30% of the choreography. Acceptable props: saggats, Darbouka, tambourine etc. Notice: there is only one level In this category – OPEN.

TAKSIM – for this category you do not prepare any choreography. You will only improvise to organizer taksim music (f.ex. accordeon, ney, kanoun, out etc). The amount of improvisations will be provided by organizer 2 weeks prior festival date, and it depends on amount of participants. Notice: there is only one level in this category – OPEN.

MISS GLAM – is a separate category, in which all participants of the day are involved. Participants do not pay any additional fee for this category. The judges choose the dancer, who looked the most beautiful that evening – makeup, hair, costume, the overall appearance.

Read Rules of the Glamorous Champion 2019

______________________________________________________
PIĄTEK 19:00 – beginners, semi professionals, seniors, taksim
SOBOTA 19:00 – professionals, groups/duos, tabla solo

1. Podział na poziomy:
BEGINNERS
– tancerki początkujące, nie zarabiające na tańcu orientalnym, nie występujące komercyjnie, nie prowadzące zajęć ani warsztatów, dopiero rozpoczynające swoją przygodę z konkursami

SEMI PRO – tancerki z doświadczeniem, występujące często konkursowo lub komercyjnie, nie prowadzące żadnych zajęć, ani warsztatów tanecznych.

PROFESSIONAL – tancerki profesjonalne, prowadzące zajęcia taneczne lub warsztaty, występujące regularnie na konkursach lub komercyjnie.

Jeden uczestnik może wybrać tylko jeden poziom zaawansowania – np. nie można tańczyć równocześnie jako POCZĄTKUJĄCA oraz SEMI PRO. Można natomiast pomieszać dowolnie z kategoriami OPEN takimi jak TABLA lub TAKSIM, w których nie ma podziału na poziom uczestniczek. 

SENIOR – dziewczyny 45+ 🙂 Uczestniczki kategorii senior mogą równocześnie brać udział w pozostałych kategoriach.

TABLA SOLO – drum solo (darbouka), dozwolone są elementy obce np. samba, tribal fusion itp. ale nie mogą przekraczać 30% choreografii. Dopuszczalne rekwizyty: saggaty, darbouka, tamburyn. Tancerki kategorii tabla solo NIE SĄ dzielone na poziomy zaawansowania (beginners, semi pro, pro) lecz tańczą w jednej rundzie.

TAKSIM – uczestnicy nie przygotowują żadnej choreografii. Cała kategoria polega na improwizacji do muzyki taksim (np. akordeon, ney, kanoun, oud itp) wybranej przez organizatora. Ilość improwizacji zostanie podana na 2 tygodnie przed festiwalem i zależy od ilości uczestniczek. 

GRUPY/DUETY – dwie lub więcej tancerek  na wszystkich poziomach zaawansowania.

2. Podział na style:
RAKS SHARKI – oriental, mejanse, modern baladi, lyrical song/pieśń arabska, tarab, classical, golden era, ( w tym fragmenty folklorów, tabla solo, taniec z woalem).

FOLKLOR – saidi, tradycyjne baladi, shaabi, eskandarani, bambuti, siwa, nubian, ghawazee, haggala, fellahi, tanoura, moroccan chobi, tunisian, algerian, dabke, iraqi, khaleegy, bandari, persian, turkish Roma,  itd. Obowiązuje kostium nawiązujący do stylu. Dopuszczalne folklorystyczne rekwizyty: assaye, melaya, tamburyn, dzbany, chusty, sceniczne sztylety itd.

SHOW/FUSION/PROPS – fantasy bellydance, fuzje z innymi stylami np. samba, salsa, rumba, tango, gimnastyka, mahraganat itd. Elementy obce nie powinny stanowić więcej niż ok. 30% choreografii. Rekwizyty: woale, fan veile, veil poi, miecze, skrzydła, wachlarze, świeczniki/lampiony (tylko ze sztucznymi LED  świecami!!!) itd. Obowiązuje kostium nawiązujący do stylu.

OPEN – dla kategorii beginners, senior – wszystkie style i rekwizyty dozwolone w obrębie jednej kategorii. 

TABLA SOLO – drum solo (darbouka), dozwolone są elementy obce np. samba, tribal fusion itp. ale nie mogą przekraczać 30% choreografii. Dopuszczalne rekwizyty: saggaty, darbouka, tamburyn. Tancerki kategorii tabla solo NIE SĄ dzielone na poziomy zaawansowania (beginners, semi pro, pro) lecz tańczą w jednej rundzie.

TAKSIM – uczestnicy nie przygotowują żadnej choreografii. Cała kategoria polega na improwizacji do muzyki taksim (np. akordeon, ney, kanoun, oud itp) wybranej przez organizatora. Ilość improwizacji zostanie podana na 2 tygodnie przed festiwalem i zależy od ilości uczestniczek. 

MISS GLAM –  to oddzielna kategoria, w której biorą udział wszystkie uczestniczki solowe z danego dnia. Uczestniczki nie ponoszą dodatkowej opłaty startowej za tę kategorię. Jurorzy wybierają tancerkę, która najpiękniej wyglądała danego wieczoru – makijaż, włosy, kostium, ogólna prezencja.

Przeczytaj Regulamin uczestnika konkursu Raks Glam 2019

SPONSORZY/ SPONSORS

Spread the love